Цени за хидроизолация

Монтаж на хидроизолация  - труд и материали


Почистване на основата

Изкърпване на покривни язви, където е необходимо

Грундиране на основата, ако е необходимо

 Монтаж на на хидроизолация     (4.00 кг/m²)

Залепване с газопроводна горелка 
  
Промоция  цена за 1/m²    10.00 лв./